Prawo rodzinne

pomoc z zakresu prawa rodzinnego

     Przepisy dotyczące zagadnień z zakresu prawa rodzinnego zostały zawarte przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Regulują one wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny i rodzicielstwem. Zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego sprawiają samodzielnie działającym stronom kłopot nie tyle ze względu na treść przepisów, co z uwagi na towarzyszące ich rozwiązywaniu emocje, przez co nawet osoby mające wcześniej do czynienia z sądem, bez pomocy prawnika nierzadko popełniają proste błędy, których naprawienie bywa trudne, a czasem nawet niemożliwe. Z tego powodu skomplikowane dla takich stron bywają zwłaszcza rozwody, w toku których sąd co do zasady orzeka nie tylko w przedmiocie rozwiązania małżeństwa, ale również w przedmiocie winy rozkładu pożycia, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz sposobu wspólnego korzystania z mieszkania po rozwodzie rozwiedzionych małżonków, a nawet – w skrajnych wypadkach – w przedmiocie eksmisji rozwiedzionego małżonka.

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów mieszcząca się w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje pomoc prawną dotyczącą zagadnień związanych z rozwodem, separacją, władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, kuratelą, zniesieniem małżeńskiej wspólności majątkowej i podziałem majątku po ustaniu takiej wspólności, a także w sprawach o alimenty.