Prawo rejestrowe

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

pomoc z zakresu prawa rejestrowego

Kwestie związane z rejestracją różnego rodzaju podmiotów gospodarczych zostały uregulowane przede wszystkim w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedury związane z ujawnianiem wpisów w tym rejestrze są bardzo sformalizowane – nawet niewielki błąd  w sądowym formularzu stanowi przeszkodę do dokonania wpisu. Natomiast niedokonanie stosownego wpisu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla takiego podmiotu.

Mając na uwadze problemy, z jakimi najczęściej spotykają się podmioty podlegające rejestracji w KRS Kancelaria oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją podmiotów w KRS (spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, itp.), wprowadzaniu zmian do wpisów w KRS, oraz ujawnianiu w tym rejestrze różnego rodzaju zdarzeń prawnych dotyczących tych podmiotów.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5