Prawo spadkowe Bydgoszcz

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Romana Wiatrowskiego z siedzibą w Bydgoszczy specjalizuje się i oferuje pomoc w sprawach związanych z kwestiami spadkowymi. Prawo spadkowe, będąc częścią prawa cywilnego, reguluje zasady przejścia praw i obowiązków ze zmarłego (spadkodawcy) na jego prawnych następców (spadkobierców). Sprawy spadkowe bywają bardzo skomplikowane. Dotykają jednocześnie kwestii finansowych i prawnych, a także, relacji pomiędzy członkami rodziny i związanych z nimi emocji. Bywa, że śmierć członka rodziny wiąże się z odnowieniem starych, rodzinnych sporów. Mając na względzie na delikatną materię tematu, a jednocześnie nierzadko dużą wartość majątku, którego sprawa dotyczy, Kancelaria zapewnia pomoc przy jak najszybszym, najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniu spornych kwestii, przy zapewnieniu pełnej empatii oraz zrozumienia potrzeb wszystkich osób, których śmierć spadkobiercy może dotyczyć.

Sprawy spadkowe – adwokat Bydgoszcz

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w zakresie prawa spadkowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala świadczyć usługi związane z rozliczeniem finansowym spadku, jego dziedziczeniem oraz podziałem masy spadkowej zarówno w drodze czynności prawnych dokonywanych za życia spadkodawcy, jak i pomiędzy spadkobiercami po jego śmierci. Osobom zainteresowanym fachowym uregulowaniem kwestii spadkowych przed swoją śmiercią, Kancelaria udziela pomocy prawnych m.in. w zakresie:

 • wyboru formy testamentu,
 • możliwości i skutków wydziedziczenia krewnego w testamencie,
 • zmian w testamencie lub jego odwołania,
 • możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań zamiast sporządzania testamentu,
 • wskazania skutków prawnych, z jakimi może wiązać się odziedziczenie konkretnych składników masy spadkowej przez potencjalnych spadkobierców,
 • przygotowania ważnego dokumentu, odpowiadającego w pełni woli spadkodawcy.

Spadkobiercom Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w sprawie:

 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nieważności testamentu,
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • dochodzenia zachowku,
 • sporządzenia spisu inwentarza,
 • wydziedziczenia,
 • umownego i sądowego podziału spadku,
 • uniknięcia spłaty długów spadkowych,
 • ustalenia składu masy spadkowej.

W sprawach związanych z prawem spadkowym Kancelaria reprezentuje mieszkańców Bydgoszczy i okolic, a także osoby mieszkające poza granicami kraju, dla których ze względów proceduralnych Bydgoszcz jest właściwym miejscem prowadzenia spraw związanych z dziedziczeniem.

Adwokat od prawa spadkowego Bydgoszcz

Współpracujący z Kancelarią adwokaci udzielają pomocy prawnej m. in. w zakresie:

 • ustalenia stanu faktycznego w sprawie spadkowej,
 • ustalenia osób upoważnionych do dziedziczenia,
 • przygotowania związanych z dziedziczeniem pozwów, odpowiedzi na pisma procesowe, apelacji i wniosków dowodowych,
 • reprezentacji na rozprawie,
 • możliwości korzystnego rozliczenia podatku od spadku i uregulowania długów spadkowych,
 • negocjacji z uczestnikami postępowań związanych z dziedziczeniem.

Adwokaci współpracujący z Kancelarią w otwarty sposób przedstawią sytuację oraz stan faktyczny naszym Klientowi. Fakt, że biegle znają prawo spadkowe, zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, pozwala im zaprezentować najbardziej optymalną strategię. W oparciu o oczekiwania Klienta i dostarczoną przez niego dokumentację, tworzą ostateczną strategię działania i wdrażają ją za jego zgodą. Każde pismo przygotowane w sprawie jest przedstawiane Klientowi do akceptacji. Klienci są również na bieżąco informowani o wszelkich czynnościach. Działając w imieniu Klientów, wszelkie działania są nakierowanie na szybkie osiągniecie oczekiwanego efektu bez narażania ich na niepotrzebne koszty.

Dział spadku Bydgoszcz

Dział spadku, czyli mówiąc prościej, podział majątku spadkodawcy pomiędzy spadkobierców, może się odbyć polubownie bądź na drodze sądowej. Pomoc adwokata okazuje się niezbędna najczęściej wówczas, gdy między spadkobiercami nie ma zgodności co do polubownego podziału majątku. Adwokaci współpracujący z Kancelarią dokładają wszelkich starań by w takim przypadku pomóc – zarówno w toku czynności pozasądowych, jak i toku procesu. Przyjmując zlecenie od Klienta zawsze mają na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie jego interesów oraz maksymalnie korzystne z punktu widzenia finansowego rozwiązanie ewentualnych problemów prawnych.

Sprawy spadkowe – koszty

Jak zostało wspomniane, sprawy spadkowe bywają skomplikowane. Zazwyczaj dochodzenie roszczeń związanych z dziedziczeniem wymaga czasu. W wielu sytuacjach brak zgody pomiędzy spadkobiercami, konieczność ustalenia wysokości i składu majątku, a niekiedy też osób upoważnionych do dziedziczenia, powodują, że pomoc adwokata jest nieodzowna. Koszt prowadzenia spraw spadkowych w dużej mierze zależy od wartości i składu majątku, stopnia skomplikowania sprawy od strony prawnej i faktycznej, posiadanej dokumentacji, a także ilości czynności, jakie należy podjąć w celu możliwie jak najpełniejszego zaspokojenia oczekiwań Klienta. Dlatego też każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, a Klient jest informowany o przewidywanych kosztach na początku współpracy.

Adwokat od spraw spadkowych Bydgoszcz

Z Kancelarią współpracują adwokaci wyróżniający się szczegółową znajomością przepisów z zakresu prawa spadkowego i posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu ma możliwość oferowania Klientom kompleksowych usług prawnych w tego rodzaju sprawach. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem, bo wiedzą, że nie ma dwóch identycznych sytuacji, rodzin, majątków. Rozumiejąc specyfikę kwestii spadkowych, służą Klientom profesjonalizmem, wiedzą, zrozumieniem i biorą na siebie ciężar problemów w momencie, gdy Klienci sami nie są w stanie się nimi zająć.

Prawo spadkowe Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

 

Ocena 5/5