Prawo cywilne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa cywilnego

W Kodeksie cywilnym uregulowano podstawowe problemy, z jakimi w życiu codziennym stykają się osoby fizyczne i prawne. Ich rozwiązanie nierzadko wymaga pomocy prawnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych osób działająca w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje pomoc prawną dotyczącą zagadnień związanych m.in. z ochroną własności i dóbr osobistych, zniesieniem współwłasności ruchomości i nieruchomości, dochodzeniem odszkodowań (zarówno od sprawców szkody, jak i od zakładów ubezpieczeń), dziedziczeniem i podziałem spadku, a także z problemami związanymi z wykonywaniem umów oraz dochodzeniem roszczeń z nich wynikających. Osobom ubiegające się o pomoc w tego rodzaju sprawach Kancelaria oferuje również fachowe porady prawne z uwzględnieniem specyfiki uregulowań prawnych charakterystycznych dla Miasta Bydgoszcz.

Spory o własność i inne prawa do rzeczy

Prawo własności rzeczy, zarówno ruchomej (np. pojazdów, kosztowności, lub narzędzi) jak i nieruchomości (gruntu i budynków), pozwala na swobodne nimi dysponowanie. Właściciel może, w granicach określonych przez prawo, zrobić ze swoją rzeczą co tylko zechce. Może ją zarówno sprzedać, jak i korzystać z niej czerpiąc zyski np. z tytułu umowy najmu lub dzierżawy innej osobie, a nawet ją zniszczyć. Co do zasady zakres uprawnień i obowiązków właściciela rzeczy jest uregulowany w różnego rodzaju aktach prawnych, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Bywa jednak, że w skutek różnego rodzaju zdarzeń dochodzi do sporu co do tego kto jest właścicielem określonej rzeczy, kto może nią dysponować i na jakich zasadach, oraz kto może z niej czerpać dochody i na jakich warunkach. Spory na tym tle bywają skomplikowane, długie i kosztowne. Przy ich rozwiązywaniu nierzadko potrzebna jest nie tylko odpowiednia wiedza prawnicza, ale także doświadczenie w rozwiązywaniu określonego rodzaju konfliktów.

Zobowiązania w życiu codziennym

Zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań to w zdecydowanej większości czynności życia codziennego. Są dokonywane zarówno między osobami fizycznymi i prawnymi. Dochodzi do nich m.in. w wyniku zawierania umów, np: przy zakupie towarów i usług, uzyskiwaniu praw do używania rzeczy na podstawie umowy najmu, lub dzierżawy, dokonywania nieodpłatnych przysporzeń na rzecz innej osoby, czy też w celu uzyskania ochrony w formie  ubezpieczenia na wypadek różnego rodzaju zdarzeń losowych. Zobowiązania są zaciągane zarówno podczas bezpośredniego spotkania stron, jak też na odległość, przy użyciu różnych środków porozumiewania się. Ważne jest, aby strony umowy nie tylko rozumiały dokładnie jakie są ich prawa i obowiązki, ale także, aby wiedziały jakie będą skutki ewentualnego naruszenia konkretnych postanowień umownych. Co do zasady bowiem każda umowa powinna być tak skonstruowana, aby w razie sporu co do sposobu jej realizacji nie było wątpliwości jakie uprawnienia przysługują każdej z nich i w jaki sposób mogą je realizować.

Zagadnienia związane z dziedziczeniem

Ustalenie kto jest spadkobiercą, z kim i w jakim zakresie dziedziczy, jakie przedmioty należące do masy spadkowej przypadły jemu jako spadkobiercy, oraz przez kogo w jaki sposób zostaną uregulowane długi spadkowe, bywa przedmiotem sporu między osobami dziedziczącymi po zmarłym. Dodatkowo sama śmierć spadkodawcy powoduje nierzadko, że  odżywają stare spory rodzinne dotyczące poszczególnych przedmiotów, które znalazły się w jego posiadaniu. Im większy i bardziej zróżnicowany majątek pozostawił po sobie zmarły, tym spory te bywają bardziej skomplikowanie, a ich rozwiązywaniu nie sprzyjają emocje związane z jego śmiercią. Uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym mają na celu zapobieżenie tego rodzaju sporom, jednak stan faktyczny w konkretnych sprawach czasami nie pozwala na przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich spadkobierców, gdyż jego przepisy wymagają dodatkowej interpretacji. To zaś wymaga odpowiedniej wiedzy praktycznej, w tym znajomości orzecznictwa, a także doświadczenia w ich rozwiązywaniu od strony prawnej, zarówno w toku ugody, jak i na drodze sporu sądowego.

Profesjonalna obsługa klientów indywidualnych i biznesowych

Sprawy prowadzone w zakresie prawa cywilnego należą do najpowszechniejszych, dlatego nasza Kancelaria której siedzibą jest Bydgoszcz, oferuje profesjonalne porady prawne m.in. w tej dziedzinie. Oprócz udzielania porad prawnych Kancelaria zajmuje się też sporządzaniem opinii prawnych oraz prowadzeniem spraw z obszaru prawa cywilnego przed organami administracyjnymi i sądowymi. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i klientów korporacyjnych, którzy szukają profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych z zakresu prawa spadkowego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa handlowego i gospodarczego, windykacji należności, odszkodowań i ubezpieczeń oraz formułowaniu umów. Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski zajmuje się również obsługą prawną firm, które potrzebują profesjonalnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Prawo rodzinne Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5