Prawo cywilne

porady prawne w zakresie zagadnień uregulowanych w Kodeksie cywilnym

W Kodeksie cywilnym uregulowano podstawowe problemy, z jakimi w życiu codziennym stykają się osoby fizyczne i prawne. Ich rozwiązanie nierzadko wymaga pomocy prawnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych osób działająca w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje pomoc prawną dotyczącą zagadnień związanych m.in. z ochroną własności i dóbr osobistych, zniesieniem współwłasności ruchomości i nieruchomości, dochodzeniem odszkodowań (zarówno od sprawców szkody, jak i od zakładów ubezpieczeń), dziedziczeniem i podziałem spadku, a także z problemami związanymi z wykonywaniem umów oraz dochodzeniem roszczeń z nich wynikających. Osobom ubiegające się o pomoc w tego rodzaju sprawach Kancelaria oferuje również fachowe porady prawne z uwzględnieniem specyfiki uregulowań prawnych charakterystycznych dla Miasta Bydgoszcz.