Księgi Wieczyste

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

pomoc prawna dotycząca ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste co do zasady odzwierciedlają stan prawny nieruchomości. Są one jawne dla wszystkich i nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań nieznajomością ich treści. Dlatego tak ważne jest dbanie o to, ażeby ich treść odpowiadała rzeczywistemu i aktualnemu stanowi prawnemu nieruchomości.

Postępowanie związanie z ujawnieniem różnego rodzaju praw w księdze wieczystej oraz zmianą zawartych w nich wpisów, jest bardzo sformalizowane, a błędne wypełnienie formularza stosowanego w postępowaniu wieczystoksięgowym skutkuje oddaleniem wniosku o dokonanie wpisu.

Mając na uwadze problemy, z jakimi najczęściej stykają się osoby ubiegające się o właściwy wpis w księdze wieczystej Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie formułowania wniosków o dokonanie wpisu, jego wykreślenie, lub ujawnianie praw osób trzecich – np.: hipotek i służebności – a także reprezentacji w toku spraw o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5