Ubezpieczenia społeczne

Pomoc z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Uzyskanie świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bywa nadspodziewanie trudne. Dzieje się tak nie tylko z powodu zawiłości przepisów, ale także ze względu na specyfikę podejścia do poszczególnych spraw przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nierzadko – obok procedury – problemem jest również pozyskanie dowodów, które byłyby wystarczające dla ZUS-u, lub Sądu do tego, aby konkretne świadczenie zostało przyznane i to w zadowalającej wysokości (zdarza się tak zwłaszcza w sprawach o przyznanie prawa do emerytury, lub renty).  Bez rozeznania w procedurach obowiązujących w tego rodzaju postępowaniach i realiach działania organów rentowych bywa, że trudno jest osobie nie będącej prawnikiem uzyskać dobry efekt. Mając to na uwadze mająca siedzibę w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje pomoc prawną w toku postępowania przed ZUS-em i przed sądem ubezpieczeń społecznych – zarówno w Bydgoszczy, jak i, w razie potrzeby – każdym innym miejscu na terenie kraju. Kancelaria oferuje również pomoc w uzyskaniu dokumentów od różnego rodzaju instytucji, niezbędnych do uzyskania świadczenia.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5