Prawo karne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń: 501180889

Napisz: adwokat.wiatrowski@gmail.com

Pomoc z zakresu prawa karnego, wykroczeń i postępowania wykonawczego

prawo karne Bydgoszcz

Postępowanie karne i w sprawie o wykroczenia ma na celu między innymi ustalenie kto jest sprawcą, kto pokrzywdzonym, jaki jest rozmiar szkody, kto powinien ją naprawić oraz jaką karę powinien ponieść. Nie zawsze ustalenia organów ścigania i sądów są w tym zakresie prawidłowe, dlatego znajomość przepisów prawa karnego i wykroczeń oraz właściwe zachowanie w toku postępowania ma bardzo duże znaczenie dla osób biorących w nim udział, a zwłaszcza dla osób podejrzanych, oskarżonych, lub obwinionych.

Kancelaria adwokacka Roman Wiatrowski w Bydgoszczy oferuje usługi obejmujące prowadzenie obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz o wykroczenie, dochodzenie roszczeń osób pokrzywdzonych w toku procesu karnego i o wykroczenie, oraz obronę w postępowaniu karnym wykonawczym.

Przeświadczenie o prawidłowych ustaleniach postępowania karnego bywa złudne

Na co dzień zdecydowana część społeczeństwa stara się postępować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Ludzie nie zakładają, że kiedykolwiek będą mieli do czynienia z organami ścigania, lub sądem. Postępowanie karne „znają” z reguły jedynie z filmów kryminalnych i programów dokumentalnych emitowanych w telewizji. Przyjmują z reguły, że skoro prowadzą spokojne, uporządkowane życie i nie naruszają żadnych przepisów, to z pewnością nigdy nie będą w takich problemów prawnych jak osoby, które widziały w owych filmach i programach. Zdarza się jednak, że w wyniku szczególnego zbiegu okoliczności, niewłaściwego zachowania innej osoby, lub własnego, nieumyślnego zachowania stają się uczestnikami postępowania karnego, lub o wykroczenie. Wtedy z reguły jednak zakładają, że organy ścigania i sąd z pewnością dojdą do właściwych wniosków, bo przecież są niewinni. Bagatelizują całą sytuację i przyjmują, że całe postępowanie karne w ich sprawie to jedna wielka pomyłka, że jest oczywiste, że są niewinni, a w związku z tym nie muszą podejmować żadnych czynności celem obrony, a sprawa „sama się wyjaśni”. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy organy ścigania same dochodzą do wniosku, że konkretna osoba jest niewinna. Bywa jednak, że dowody w sprawie nie są jednoznaczne, a zebrany w sprawie materiał dowodowy można różnie interpretować.

Linia obrony

W toku postępowania karnego oskarżony nie musi podejmować obrony. Nie ma obowiązku składać wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zarówno organów ścigania, jak i sądu. Wszystkie jego oświadczenia i twierdzenia w toku postępowania są jednak weryfikowane poprzez pryzmat zebranych w sprawie dowodów. Twierdzenia oskarżonego tylko wtedy mają praktyczne znaczenie w sprawie, gdy są potwierdzone zebranymi w sprawie dowodami, lub gdy istotnych dowodów brak, a jego wyjaśnienia nie budzą wątpliwości w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego.

W zależności od okoliczności, w jakich doszło do wszczęcia postępowania karnego warto jest na wstępie rozważyć jaką strategię w sprawie przyjąć. Należy zastanowić się w szczególności, czy organy ścigania mają (lub mogą mieć) dowody, które mogłyby być obciążające, a jeśli tak, to jaką kwalifikację prawną czynu mogą przyjąć i w jaki sposób może potoczyć się postępowanie karne. Ostatecznie po przeanalizowaniu tych kwestii należy ustalić linię obrony.

Pomoc pokrzywdzonemu

W toku postępowania karnego pokrzywdzony ma zagwarantowane różnego rodzaju prawa, przez co może w nim efektywnie uczestniczyć. Jako strona postępowania przygotowawczego może nie tylko zapoznawać się z jego wynikami i zebranymi dowodami, ale także może brać udział w różnego rodzaju czynnościach organów ścigania. Przed sądem może występować jako oskarżyciel posiłkowy, a przez to czynnie uczestniczyć w rozprawach, składać wnioski dowodowe, dochodzić naprawienia wyrządzonej jej szkody, a także stosować środki zaskarżenia. Ma on również prawo do udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi pełnomocnictwa, aby ten w jego imieniu profesjonalnie zadbał o jego interesy w postępowaniu karnym.

Profesjonalne wsparcie

Samo wszczęcie postępowania karnego jest dla osoby podejrzanej z reguły dużym obciążeniem psychicznym. Staje bowiem wobec sytuacji, w której istnieje ryzyko, że zostanie skazana. Podchodzi więc do sprawy emocjonalnie, przez co może w łatwy sposób spowodować, że zakończenie postępowania nie będzie zgodne z jej oczekiwaniami. Dodatkowo postępowania karne bywają długotrwałe i skomplikowane, co z kolei w dłuższej perspektywie działa zniechęcająco i demobilizująco na oskarżonego. Chce on możliwie szybko wyjaśnić swoją sytuację prawną, gdy tym czasem ze względu na przebieg postępowania musi pozostawać w stanie niepewności. W takiej sytuacji bywa, że podejmuje czynności procesowe, które z jednej strony mogą przyspieszyć postępowanie, lecz jednocześnie będą skutkowały niekorzystnym rozstrzygnięciem. Również w takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata, który nie tylko zaproponuje korzystnie rozwiązania prawne, ale także uchroni oskarżonego przed popełnieniem błędu w chwilach zniecierpliwienia i zwątpienia w powodzenie procesu.

Apelacja karna

W razie niekorzystnego wyroku w sprawie karnej oskarżonemu przysługuje prawo wniesienia apelacji, w której może podważać zawarte w nim ustalenia dotyczące stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej czynu, wymiaru kary i środków karnych oraz nałożonych na niego obowiązków. Treść apelacji ma skłonić sąd drugiej instancji do zmiany wyroku. Prawo do wniesienia apelacji przysługuje także oskarżycielowi. W toku postępowania apelacyjnego oskarżony musi więc nie tylko przekonać sąd do tego, aby wyrok uległ zmianie na jego korzyść, ale także – w razie wniesienia apelacji przez oskarżyciela – na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawić argumentację prawną za tym, by wyrok nie uległ zmianie na jego niekorzyść. Mając profesjonalne wsparcie ze strony adwokata, który w sposób fachowy sformułuje zarzuty apelacyjne i odpowiednio je uargumentuje, szanse oskarżonego na korzystnie rozstrzygniecie mogą wzrosnąć.

Postępowanie karne wykonawcze

Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego pomoc adwokata również bywa przydatna. W zależności od orzeczenia co do kary zawartej w wyroku, skazany może ubiegać się o różnego rodzaju zmian w przebiegu jej wykonania. Między innymi może wnosić do właściwego sądu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w jej wykonaniu, zmianę sposobu wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, lub rozłożenie zapłaty grzywny na raty. Umiejętne przygotowanie stosownego wniosku i odpowiednia argumentacja przed sądem może sprawić, że wykonanie kary będzie dla skazanego mniej dolegliwe. Warto więc również w postępowaniu karnym skorzystać z pomocy adwokata.

prawo karne Bydgoszcz

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5