Prawo karne

pomoc z zakresu prawa karnego, wykroczeń i postępowania wykonawczego

Postępowanie karne i w sprawie o wykroczenia ma na celu między innymi ustalenie kto jest sprawcą, kto pokrzywdzonym, jaki jest rozmiar szkody, kto powinien ją naprawić oraz jaką karę powinien ponieść. Nie zawsze ustalenia organów ścigania i sądów są w tym zakresie prawidłowe, dlatego znajomość przepisów prawa karnego i wykroczeń oraz właściwe zachowanie w toku postępowania ma bardzo duże znaczenie dla osób biorących w nim udział, zwłaszcza dla osób podejrzanych, oskarżonych, lub obwinionych.

Kancelaria oferuje usługi obejmujące prowadzenie obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz o wykroczenie, dochodzenie roszczeń osób pokrzywdzonych w toku procesu karnego i o wykroczenie, oraz obronę w postępowaniu karnym wykonawczym.

⭐⭐⭐⭐⭐

Ocena 5/5