Roman Wiatrowski Kancelaria Adwokacka,
Nowy Rynek 5/16, 85-131 Bydgoszcz
NIP: 9532012089
REGON: 091510078
Prawo Karne
Prawo Karne
Prawo Rodzinne
Prawo Rodzinne
Odszkodowania
Odszkodowania
Prawo pracy
Prawo pracy

Roman Wiatrowski Kancelaria Adwokacka – Adwokat Bydgoszcz

Mieszcząca się przy Nowym Rynku 5/16 w Bydgoszczy Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski oferuje pomoc prawną, obejmującą zarówno porady prawne jak i reprezentację w toku sporów prowadzonych na drodze sądowej i pozasądowej w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, a także w sprawach osobistych – m.in.:

rodzinnych – o rozwód, separację, podział majątku, ojcostwo, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi;
przeciwko bankom – w sprawach dot. tzw. umów frankowych;
upadłości konsumenckiej – wobec niewypłacalnych osób fizycznych;
przeciwko ZUS – o emerytury, renty i inne świadczenia;
spadkowych – o stwierdzenie nabycia spadku, jego podział oraz o zachowek;
pracowniczych – dotyczących wypowiedzeń umów o pracę, odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników oraz wszelkich należności pieniężnych przysługujących zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy;
karnych – w charakterze zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika;

Z Kancelarią współpracują również z adwokaci specjalizujący się w niewymienionych wyżej sprawach. Więcej informacji na temat oferty Kancelarii znajduje się w zakładce „zakres usług”. 

Ceny usług Kancelarii Adwokackiej Roman Wiatrowski

adwokat Bydgoszcz

Ceny usług Kancelarii, a także terminy i sposób płatności są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Klientem. Ustalając stawkę wynagrodzenia brany jest pod uwagę:

– stopień skomplikowania sprawy od strony prawnej i faktycznej;

– ilość dokumentów dotyczących sprawy wymagających uwzględnienia;

– ilość i rodzaj czynności do wykonania w sprawie (w szczególności związanych z analizą akt, sporządzaniem pism, przejazdami);

– przewidywany czas prowadzenia sprawy (w szczególności szacunkowa ilość terminów posiedzeń sądu i czas ich trwania oraz ilość czynności potrzebnych do wykonania w związku z jej prowadzeniem – w zależności od jej specyfiki).

Koszt przejazdów adwokata w celu wykonania czynności związanych ze sprawą ( takich jak np.: stawiennictwo na rozprawie, konferencja z Klientem w zakładzie karnym, udział w oględzinach) jest każdorazowo konsultowany z Klientem, z uwzględnieniem odległości przejazdu, rodzaju dostępnego środka transportu, oraz przewidywanego czasu podróży.

Współpraca z Kancelarią

kancelaria adwokacka Bydgoszcz

W swojej pracy Kancelaria wykorzystuje wszelkie dostępne środki komunikowania się na odległość – telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe. Każdy przygotowany przez Kancelarię dokument przed jego wykorzystaniem jest omawiany z Klientem. Klient jest na bieżąco informowany o wszystkich zdarzeniach dotyczących sprawy, o których informację uzyska Kancelaria, a także o treści dokumentów otrzymywanych przez nią w jego imieniu. Wszelkie dokumenty dotyczące sprawy Klienta są przechowywane z uwzględnieniem wymogów zachowania tajemnicy adwokackiej.

Dbałość o interes Klienta, skuteczność

kancelarie adwokackie Bydgoszcz

Klienci nierzadko oczekują podania stopnia prawdopodobieństwa „wygrania sprawy”. Pytają również o najczęstsze rozstrzygnięcia w sprawach takich, z jaką się zgłaszają.

Zdażają się „sprawy podobne”, gdzie stan faktyczny i prawny jest bardzo zbliżony. Każda wymaga jednak indywidualnej analizy i osobnego podejścia, a i tak wszystkich istotnych w sprawie okoliczności (jak np. treść zeznań świadków, treść opinii biegłych, zmian w orzecznictwie, poglądu sędziego na sprawę) często nie sposób przewidzieć. Dlatego podpieranie się w ocenach „danymi statystycznymi” w „podobnych sprawach” (w dodatku nierzadko pochodzącymi z mało wiarygodnych źródeł) bywa złudne.

Kancelaria za priorytet przedkłada interes Klienta. Z tego względu w każdej sprawie stara się jemu przedstawić najprostszy, najskuteczniejszy, najmniej czasochłonny i najbardziej korzystny od strony finansowej sposób załatwienia sprawy. Klient jest na bieżąco informowany o przewidywanych korzyściach oraz możliwych niebezpieczeństwach związanych z konkretnymi działaniami związanymi ze sprawą. Jeżeli jednak na podstawie przedstawionych przez niego okoliczności i dowodów ponad wszelką wątpliwość zostanie ustalone, że Kancelaria nie jest w stanie jemu pomóc, to zostanie wprost i niezwłocznie o tym poinformowany, w miarę możliwości już w pierwszej rozmowie.

Teren działania Kancelarii

adwokaci Bydgoszcz

Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski świadczy pomoc prawną na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, a najczęstszym obszarem jej działania jest miasto Bydgoszcz. W razie potrzeby może jednak również zapewnić pomoc prawną w innych regionach na terenie całej Polski.

⭐⭐⭐⭐⭐

          Osoba poszukująca pomocy prawnej w kancelarii adwokackiej z reguły oczekuje, że jej sprawą zajmie się dobry prawnik, który nie tylko udzieli jej trafnej porady prawnej, ale również kompleksowo i definitywnie zaradzi problemowi, z którym się zgłosiła. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w swojej działalności zawodowej za priorytet przyjąłem nie tylko najwyższą staranność i fachowość w prowadzeniu spraw, ale także bezwzględną szczerość i lojalność wobec moich klientów. Im też – wyłącznie – pozostawiam ocenę mojej pracy.

Adwokat Bydgoszcz - Roman Wiatrowski