Publikacje

Zaliczenie okresów pracy w gospodarstwie rodziców przy ustalaniu prawa do emerytury – na co zwraca uwagę ZUS?

Data: 12 maj 2017, Kategoria:


Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców mogą zostać zaliczone do okresów składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury. Konieczne jest jednak należyte wykazanie gdzie, w jakim okresie i w jakim wymiarze czasu była ona wykonywana oraz w jakim wieku była osoba, która tą pracę wykonywała. W przypadku osób, które pracowały w gospodarstwie rolnym rodziców chodzi o okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r., a po ukończeniu przez nie 16 roku życia.

Fakt wykonywania takiej pracy, okres w którym była wykonywana i wymiar czasu pracy może zostać potwierdzony zeznaniami dwóch świadków będącymi osobami obcymi dla osoby ubiegającej się o emeryturę, spisanymi na druku Rp-8. Autentyczność podpisu świadka potwierdzić może jedynie pracodawca, notariusz, konsul RP albo oddział (inspektorat) ZUS. Jeżeli podpis został potwierdzony przez jakikolwiek inny podmiot ZUS nie uwzględni tego dokumentu przy rozpatrywaniu wniosku o emeryturę.

Okolicznością którą bada ZUS jest również to, czy osoba która ubiega się o uwzględnienie takiego okresu uczęszczała równocześnie do szkoły ponadpodstawowej, a jeśli tak, to jak daleko od gospodarstwa szkoła ta była położona. ZUS może bowiem zakwestionować wskazywany fakt pracy w rolnictwie, jeśli praca ta była – w związku z koniecznością przejazdów i uczestnictwem w zajęciach – faktycznie wykonywana w wymiarze mniejszym niż 4 godziny dziennie.

Oczywiście, w razie odwołania od decyzji odmownej, możliwe jest wykazywanie faktu pracy w gospodarstwie, wymiaru czasu pracy i okresu, w którym była wykonywana za pomocą wszelkich środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu cywilnym – ważne jest jednak przy tym aby odwołanie zostało sformułowane i udokumentowane w sposób wystarczająco przekonujący dla sądu.


POWRÓT >