Publikacje: Prawo pracy

Ciężar dowodu w sprawie o mobbing

Data: 29 kwi 2017, Kategoria:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Aby można było powiedzieć, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z…
CZYTAJ DALEJ…

uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – wymogi co do treści

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.  Przyczyna ta musi być wskazana w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości pracownika jakie konkretnie jego zachowania wzbudziły zastrzeżenia pracodawcy. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację…
CZYTAJ DALEJ…