Publikacje: Postępowanie karne

Jak złożyć wniosek dowodowy w postępowaniu karnym

Data: 12 lip 2017, Kategoria:

     Osoby uczestniczące w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego, lub oskarżonego, nie mają obowiązku dowodzenia swojej niewinności, jednak zdawanie się jedynie na to, że prokurator, lub sąd, zbiorą wszystkie niezbędne dowody i na ich podstawie wydadzą korzystny wyrok z reguły jest niewystarczające. Dlatego warto, aby brały one czynny udział w toku postępowania m.in. składając…
CZYTAJ DALEJ…

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w postępowaniu karnym

Data: 16 cze 2017, Kategoria:

       Osoby pokrzywdzone przestępstwem często rezygnują z osobistego udziału w rozprawie karnej zakładając, że prokurator i sąd zgromadzą cały potrzebny materiał dowodowy, a sprawca przestępstwa zostanie właściwie ukarany i zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości. Bywa jednak, że postępowanie karne nie potoczy się pomyśli pokrzywdzonego. Zdarza się tak w sprawach, w…
CZYTAJ DALEJ…

Podstawy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Data: 20 kwi 2017, Kategoria:

Osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności mogą ubiegać się o warunkowe odroczenie jej wykonania. Jednak aby ich starania miały szansę powodzenia muszą oni wykazać przed sądem, że spełniają oni kryteria ustawowe, potrzebne do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w tej kwestii. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie…
CZYTAJ DALEJ…