Upadłość Konsumencka

pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej

Nawet zachowując najwyższą ostrożność w sprawach finansowych zdarza się wielu osobom, że z przyczyn od siebie niezależnych (np. niezawinionej utraty pracy, nieuczciwego zachowania innych osób, konieczności podjęcia kosztownego leczenia), popadają w kłopoty finansowe, od których nie są w stanie się samodzielnie uwolnić.  Takie osoby mają możliwość złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie ich upadłości, dzięki czemu uzyskują szansę na umorzenie ich długów (tzw. upadłość konsumencka). Jednakże osiągniecie takiego efektu jest uzależnione od spełnienia szeregu wymogów w toku postępowania upadłościowego, które nadal pozostaje mocno sformalizowane, przez co w celu uzyskania dobrego rozstrzygnięcia pomoc prawnika bywa nieodzowna. Mieszcząca się w Bydgoszczy „Kancelaria Adwokacka Roman Wiatrowski” oferuje fachową pomoc mającą na celu przeprowadzenie postępowania upadłościowego w sposób sprawny, jak najmniej dolegliwy i prowadzący do kompleksowego uregulowania sytuacji finansowej osób, które stały się niewypłacalne. Oferta jest skierowana zarówno do osób, których miejscem zamieszkania jest Bydgoszcz, jak i do mieszkańców innych miejscowości na terenie całego kraju.