Publikacje: upadłość konsumencka

Konsekwencje nienależytego zachowania dłużnika w toku postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej

Data: 10 Sty 2018, Kategoria:

        Wielu dłużników nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne jest ich zachowanie w toku postępowania upadłościowego. Bywa, że lekceważą oni swoje obowiązki względem syndyka i sądu myśląc, że organy te już we własnym zakresie wykonają wszystko co niezbędne. Tym czasem to w dużej mierze od dłużnika – zarówno w toku…
CZYTAJ DALEJ…

Nie wszystkie należności podlegają umorzeniu

Data: 10 Sie 2017, Kategoria:

      Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika i uwolnienie go od zobowiązań finansowych, których nie jest w stanie uregulować. Istnieje jednak pewna kategoria długów, które co prawda są brane pod uwagę przez Sąd podczas orzekania w przedmiocie upadłości i ustalania planu…
CZYTAJ DALEJ…

Zaniedbanie byłego przedsiębiorcy, lub członka zarządu, przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Data: 26 Lip 2017, Kategoria:

       Częstym błędem składających wniosek o ogłoszenie ich upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) jest nieuwzględnienie przy jego formułowaniu okoliczności, które skutkują jego oddaleniem. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadziły działalność gospodarczą i stały się niewypłacalne, lub też prowadziły…
CZYTAJ DALEJ…

upadłość konsumencka nie dla każdego

Data: 20 Kwi 2017, Kategoria:

   Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (dłużnik) chcąca złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości musi pamiętać o tym, że jej ogłoszenie uzależnione od spełnienia szeregu wymogów określonych w ustawie Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). Przed jego złożeniem warto poznać te wymogi, aby uniknąć różnego rodzaju niedogodności natury formalnej jakie…
CZYTAJ DALEJ…