Publikacje

Porada poradzie nierówna

Data: 13 gru 2017, Kategoria:


    Rynek poradnictwa prawnego w Polsce jest aktualnie bardzo szeroki. Jest to w dużej mierze efektem tego, że wobec obecnego stanu prawnego do świadczenia pomocy prawnej w tym zakresie nie jest wymagane uzyskanie konkretnego tytułu zawodowego, np. adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Brak jest również aktualnie jakiegokolwiek przepisu, który wymagałby od osoby udzielającej porad prawnych chociażby wykształcenia prawniczego. W konsekwencji aktualnie wielu przedsiębiorców nie posiadających podstawowej wiedzy z zakresu jakiejkolwiek dziedziny prawa w swojej ofercie ma również poradnictwo prawne nazywając siebie „prawnikami”. Nie mają oni – w odróżnieniu od np. adwokatów – obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zw. ze świadczeniem pomocy prawnej i formalnie mogą bez jakiegokolwiek nadzoru, jedynie w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej takich porad udzielać. Reklamują się jako „bardzo dobrzy i skuteczni prawnicy” oraz stosują wiele chwytów marketingowych, mających na celu jedynie własny zysk, a nie dobro klienta.

         Do takich „prawników” klienci zgłaszają się z różnego rodzaju problemami. Nierzadko w ich przypadku od trafnej porady zależy bardzo wiele. Przy wyborze osoby, która miałaby im udzielić porady kierują się najczęściej niską ceną i złudną perspektywą „szybkiego uzyskania skutecznej porady”, najlepiej bez potrzeby osobistego spotkania. Nie zastanawiają się  np. nad tym, dlaczego  „prawnik” do którego się zgłosili nie widzi potrzeby osobistego zapoznania się z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji, dlaczego dziedzina, w której zobowiązał się udzielić porady nie ma żadnego związku z branżą, w której działalność gospodarczą prowadzi, dlaczego nie chce udzielić porady na piśmie, ani nawet dlaczego z góry zastrzega, aby nie powoływać się wobec innych osób na jego poradę.

         Adwokaci mają obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zw. ze świadczeniem pomocy prawnej, natomiast warunkiem wpisu na listę adwokatów jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji gwarantujących należyte wykonywanie tego zawodu. Podlegają oni nadzorowi korporacyjnemu i są zobowiązani przestrzegać zasad etycznych przewidzianych w Kodeksie Etyki Adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką. Są oni nadto zobowiązani utrzymać w tajemnicy wszystko czego dowiedzieli się w związku z wykonywaniem obowiązku zawodowych, a za ujawnienie tego rodzaju informacji odpowiadają nie tylko dyscyplinarnie, ale również na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Trzeba również zauważyć, że koszt uzyskania porady prawnej od adwokata jest obecnie taki sam, a nierzadko niższy niż u wyżej opisanych „prawników”.

         Mając na uwadze wyżej przedstawione fakty warto więc dobrze się zastanowić nad wyborem osoby mającej udzielić porady prawnej, a przy jej wyborze unikać zwłaszcza osób ogłaszających się jako „rozwiązujące wszelkie prawne problemy szybko, tanio i skutecznie”.


POWRÓT >